Slitplatta TM Komposit, passar RCG-KX3, CR4, SY2, YZ3, Svart - Stomberg.se