Holeshot, Bakdrev Alu, 415, 50, SILVER, KTM 04-08 50 SX, 10-13 50 SX - Stomberg.se