Skivbromsbult YZ/YZF/WRF, 6xM6-16, 6xM6-12 m. loctite - Stomberg.se