Wössner, Kolv Hög Komp 14,5:1, 78,96 - Stomberg.se