Wössner, Kolv Kolv Hög Komp 14,5:1, 78,97 - Stomberg.se