Holeshot Kopplingsgrepp KTM 09-12 450 SX-F 09-16 125 EXC-200 EXC 09-15 125 SX 11-15 150 SX Husqvarna 16-21 FC 450 14-21 FE 450 16-21 FC 250 14-21 FE 2 - Stomberg.se