Galfer Round solid bakskiva 220mm - KTM/HVA 03/14-20 85SX 2021, HSB 00 - Stomberg.se