Holeshot Skruvkit Small KTM 03-21 450 EXC-F-450 SX-F 05 450 SMR 07-14 450 SMR 18-21 250 EXC TPI-300 EXC TPI 99-17 250 EXC-300 EXC 03-21 250 EXC-F 14-1 - Stomberg.se