Renthal, Intellilever Bromsarm, KTM 14-19 450 EXC-F/450 SX-F, 18-19 250 EXC TPI/300 EXC TPI, 14-17 2 - Stomberg.se